zprávy

Hranice po brexitu rozdělují občany EU a Velké Británie

U osob, na které se nevztahuje Dohoda o vystoupení z roku 2019, bude na konci svobody pohybu migrující pracovníci muset přeskočit stejné podmínky jako ostatní státní příslušníci „třetích zemí“, pokud jde o zdravotní pojištění a jazykové požadavky.

Od 1. ledna budou občané Britů a EU konfrontováni s realitou brexitu, jakmile skončí přechodné období a vrátí se hranice, které byly odstraněny před desítkami let.

Přestože byla uzavřena dohoda umožňující bezcelní obchod přes kanál La Manche, od tohoto data bude EU s Brity považována za státní příslušníky „třetích zemí“.

Už si nebudou užívat svobodu pohybu za prací, studiem nebo odchodem do důchodu v celé Evropské unii a Británie zase bude zpracovávat občany EU na jejích hranicích, stejně jako ostatní držitelé pasů mimo Spojené království.

Občané EU, kteří prokáží pobyt v Británii, nebo Britové, kteří již žijí v zemi Evropské unie, si teoreticky ponechají svá práva podle dohody o vystoupení uzavřené koncem roku 2019.

Turisté uvidí některé okamžité změny – kromě kolísajících omezení koronavirů, která již omezují cestování -, ale obě strany se dohodly, že cestování bude bez víz, pokud to tak druhá strana udrží.

EU však zastaví používání britských pasů ve svých automatizovaných elektronických branách, což může znamenat delší fronty v pasových stáncích s posádkou.

Britové musí mít stále platné pasy po dobu nejméně šesti měsíců a budou omezeni na 90denní pobyty v EU během klouzavých 180 dnů.

Budou také muset na požádání předložit cestovní pojištění, dostatek finančních prostředků a zpáteční letenku.

Evropané vstupující do Británie mohou až do října používat národní občanský průkaz, poté budou akceptovány pouze pasy, a to pro pobyty do šesti měsíců.

Držitelé pasů EU budou moci podle současných pokynů nadále používat britské elektronické brány.

Osoby s rejstříkem trestů mohou být zakázány a neevropští rodinní příslušníci Evropanů mohou potřebovat vízum v závislosti na státní příslušnosti.

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, která byla uzavřena ve čtvrtek, stanovila vízovou povinnost pro obchodní cestující, jejíž podrobnosti ještě nebudou zveřejněny.

V EU budou Britové, kteří se účastní konferencí nebo setkání, pravděpodobně osvobozeni od vízové ​​povinnosti, pokud nedostávají platby nebo neposkytují služby.

Ostatním obchodním cestujícím ve Spojeném království, včetně vyslaných pracovníků a osob samostatně výdělečně činných, však může být vízum a / nebo pracovní povolení uloženo v souladu s právními předpisy jednotlivých zemí EU.

Budou také zohledněna daň a sociální zabezpečení.

Některé služby nebo vlastnictví společnosti v těchto zemích mohou být pro občany nebo rezidenty ze zemí mimo EU nebo osoby bez vnitrostátních licencí zakázány a pro dovážené zboží mohou být zapotřebí celní prohlášení.

V Británii budou občané EU, kteří mají pracovní nabídku, povinni prokázat znalost anglického jazyka a minimální plat, v závislosti na tom, zda je pozice kvalifikovaná (26 500 liber, což odpovídá 29 600 eurům nebo 35 000 USD), nebo nedostatkové povolání (20 480 liber, 22 800 liber) eur).

Od ledna budou studenti EU, kteří cestují do Británie, potřebovat vízum pro kurzy delší než šest měsíců a budou muset platit strmější školné – čtyřikrát tolik za tituly jako medicína nebo MBA na prestižních univerzitách.

Tato velká zátěž může přinutit mnoho evropských studentů, aby si vybrali instituce EU – z nichž některé jsou zdarma – nad těmi britskými, z čehož se britské univerzity obávají, že jim vyhodí velkou díru do financí.

Podle průzkumu britského parlamentu bylo ve školním roce 2018 až 2019 na britských univerzitách 143 000 studentů EU.

Díky mezinárodním studentům se Británie stala po USA druhou nejoblíbenější vzdělávací destinací a v roce 2015 vložili do britské ekonomiky 25,8 miliardy GBP (29 miliard EUR neboli 34 miliard USD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *